Granollers amb el Planeta > Eix 6

EIX 6: MÉS ENLLÀ DELS LÍMITS MUNICIPALS: ALIANCES, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I RESILIÈNCIA​

La cultura de la sostenibilitat es fonamenta en les aliances i els pactes. Així s’expressa clarament als objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. Les aliances són, per tant, un element fonamental de les estratègies sostenibilistes, sobretot en el marc de l’Agenda 2030 o la Nova Agenda Urbana, instruments hereus de l’Agenda 21 i els plans d’acció impulsats des dels anys noranta del segle passat. Aquestes aliances permeten impulsar projectes col·lectius, de diferents escales territorials, per fer front als reptes actuals amb què s’enfronta la humanitat, com l’emergència climàtica.
El compromís global de Granollers
Granollers, ciutat participativa
Reunió entre governs del territori

Granollers, durant els darrers anys, ha fet del consens i la participació activa, tant a escala local com nacional  i internacional, un dels seus principals eixos d’actuació. Així, va ser el primer municipi català a adherir-se al Pacte d’alcaldes per l’energia (2008), i el segon a adherir-se (2014) a Alcaldes per l’Adaptació (Mayors Adapt) que promou la Unió Europea (2014). Des de 2015, amb el suport de la Diputació de Barcelona, impulsa accions d’adaptació al canvi climàtic i la seva integració al planejament municipal existent.

També forma part de diversos consorcis i comissions supramunicipals en matèria de gestió ambiental i sostenibilitat, com la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, la Red de ciudades por el clima, la Red de biodiversidad, entre d’altres.

A escala local, el Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat de Granollers és un òrgan de naturalesa reflexiva, consultiva, propositiva i estratègica, que assessora el Govern de la ciutat en relació amb les polítiques i les actuacions que tinguin incidència sobre el el desenvolupament sostenible local. Està format per experts professionals i de reconegut prestigi. 

Així mateix, porta a terme estratègies conjuntes amb altres municipis de la comarca per gestionar espais naturals i variables ambientals que van més enllà del municipi, com el Pla Supramunicipal d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire (2016), el Pla de gestió Xarxa Natura 2000 del riu Congost (2019), o accions coordinades en l’àmbit de la mobilitat i el transport públic col·lectiu.

Pel que fa als projectes europeus, destaquen:

Projecte CLIMATUBERS (2021-2024), que treballa amb les comunitats per identificar com els reptes ambientals i els efectes de la crisi climàtica poden conduir a desigualtats més profundes i a una major vulnerabilitat d’alguns grups socials. L’objectiu és implicar a aquestes comunitats perquè puguin mostrar a través de vídeos participatius, com es veuen afectades i, alhora, imaginar i comprometre’s en la cocreació de possibles solucions. 

Projecte EYES (2019-2021), que té l’objectiu d’animar la participació dels joves en la planificació energètica i climàtica sostenible a nivell local. Les accions desplegades han permès detectar necessitats reals de la ciutat, i vehicular-hi respostes provinents de la ciutadania, sensibilitzar la població i il·lusionar el jovent amb models participatius flexibles i diversificats.