ODS i PAM

El darrer Programa d’Actuació Municipal 2019-2023 (PAM), expressa amb fermesa un compromís explícit amb la sostenibilitat, així com la crida a la implicació de la ciutadania en aquest procés col·lectiu plantejat a l’Agenda 2030. Té una visió més transversal respecte els anteriors, ja que els objectius són compartits per diversos serveis i es reforcen amb el procés d’alineament amb els reptes de l’Agenda 2030.

El PAM proposa deu eixos d’actuació per avançar cap a una ciutat més INCLUSIVA, TRANSFORMADORA, i COMPROMESA i SOSTENIBLE.