Inici

Granollers amb el Planeta

Granollers comparteix el repte de protegir el Planeta contra la degradació, a través del consum i producció sostenibles, la gestió sostenible dels recursos i prenent mesures urgents contra el canvi climàtic, en sintonia amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.

Eixos d'actuacióProjectes de referència
 • PLANETA
 • PERSONES
 • PROSPERITAT
 • PAU
 • PARTENARIATS

Aigua | Consum | Canvi climàtic | Oceans | Medi ambient

Protegir el planeta contra la degradació, a través del consum i producció sostenibles, la gestió sostenible dels recursos i prenent mesures urgents contra el canvi climàtic.

 

Pobresa | Fam | Salut | Educació | Igualtat de gènere

Posar fi a la pobresa i la fam en totes les seves formes i dimensions.
Vetllar pel benestar de totes les persones en un ambient saludable.

Energia | Ocupació economia | Infraestructures | Desigualtat | Ciutats

Vetllar perquè totes les persones puguin disfrutar d’una vida plena i pròspera i perquè el progrés es produeixi en harmonia amb el medi natural.

Pau | Justícia | Institucions

Promoure societats pacífiques, justes i inclusives, lliures de violència.
No hi pot haver pau sense desenvolupament, ni desenvolupament sense pau.

Aliances

Més solidaritat i col·laboració entre països, agents i ciutadania.

EIXOS D'ACTUACIÓ A GRANOLLERS

 • EIX 1
 • EIX 2
 • EIX 3
 • EIX 4
 • EIX 5
 • EIX 6

Espais verds i un entorn natural ric i divers

La natura no és element extern a les ciutats, sinó que són aquestes les que funcionen de manera particular vinculades al seu entorn. És per això que reduir la seva petjada ecològica i la capacitat d’impacte sobre els sistemes naturals contribueix a garantir la funcionalitat i la dinàmica dels ecosistemes del territori.

En el cas dels espais verds urbans i l’arbrat, constitueixen un vincle amb la natura i contribueixen a apropar-la al conjunt de la ciutadania.

Ús eficient de l'aigua i l'energia, i transició energètica

L’energia és un recurs fonamental per a totes les activitats humanes amb una demanda creixent. Ara bé, els impactes de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) -procedents principalment de la combustió de recursos d’origen fòssil-, demana fer canvis profunds en el sistema energètic i “descarbonitzar” l’economia. Aquesta transició implica canvis socials, culturals i de mentalitat col·lectiva importants.

Per aconseguir que el cicle urbà de l’aigua avanci cap a un cicle tancat, reduint els consums innecessaris, i que les aigües finals es regenerin i reutilitzin, permet avançar cap a un ús més eficient en equilibri amb la disponibilitat dels recursos propers.

Minimització dels residus i economia circular

L’economia circular i la simbiosi industrial contemplen tot el cicle de vida dels productes, des del seu disseny fins al seu ús i recuperació. Aquest model econòmic demana, doncs, transformar estructures de producció, però també hàbits de consum per part de la ciutadania a l’hora de generar residus i reaprofitar els recursos.

A més de fomentar el reciclatge i la reutilització, la prevenció i la cultura del residu zero han de ser el fonament per reduir progressivament la generació de residus finals.

Producció i consum local i de proximitat

Posar en valor els productes de proximitat contribueix a reduir la petjada ecològica associada a la seva producció i transport, en especial els agrícoles conreats amb criteris de sostenibilitat i qualitat.

Fomentar-ne el consum dinamitza també l’economia local i són una font d’aliments saludable per a la qualitat de vida de les persones.

Espai públic per a les persones, saludable i lliure de contaminants

La qualitat de l’aire i l’aigua, els nivells de soroll, l’estat dels sòls, i també la higiene i la seguretat alimentària, tenen una repercussió directa sobre el benestar i la salut de les persones.

El trànsit a motor de combustió, i certes activitats productives són fonts de contaminació que afecten la qualitat dels espais urbans i del sistemes naturals que els envolten. L’estat d’aquests vectors indiquen el grau de salut de l’entorn i de la qualitat ambiental d’un municipi.

Més enllà dels límits municipals: aliances, emergència climàtica i resiliència

Les aliances són un element fonamental de les estratègies sostenibilistes, sobretot en el marc de l’Agenda 2030 o la Nova Agenda Urbana, instruments hereus de l’Agenda 21 i els plans d’acció impulsats des dels anys noranta del segle passat.

Aquestes aliances permeten impulsar projectes col·lectius, de diferents escales territorials, per fer front als reptes actuals amb què s’enfronta la humanitat, com l’emergència climàtica.

PROJECTES DE REFERÈNCIA A GRANOLLERS

 • Projecte 1
 • Projecte 2
 • Projecte 3
 • Projecte 4
 • Projecte 5

Dinamització agrària de Palou

 
Palou és un espai agrari de 350 hectàrees de superfície que ha donat nom a una marca que distingeix els aliments de proximitat conreats de manera respectuosa amb la salut de les persones i l’entorn natural. El projecte té implicacions territorials, econòmiques (empreses, ocupació, economia local), ambientals i sobre la salut.
 

XARXA DE CALOR PER BIOMASSA I BARRIS SOLARS A CAN BASSA I SANT MIQUEL

 
 

ZONA DE BAIXES EMISSIONS (ZBE)

 
 
L’Ajuntament estudia crear una zona de baixes emissions on es restringeixi la circulació dels vehicles més contaminants. Granollers vol formar part de la Zona de Baixes Emissions, de més de 95 km2 de superfície, que inclou Barcelona i els municipis circumdants. L'objectiu és contribuir a millorar la qualitat de l’aire i impulsar un model de mobilitat més sostenible, segur i saludable.

AMPLIACIÓ DE L'AIGUAMOLL DE CAN CABANYES

 
 

REMODELACIÓ DEL PARC DEL CONGOST

El Congost és un dels grans parcs de la ciutat (33.600 m2), situat al marge esquerre del riu i que uneix els barris dels instituts i sota el Camí Ral. Les seves principals característiques són la pineda, l'esplanada pavimentada amb escenari, i diverses àrees de joc infantil. La remodelació del parc es plantejat com un projecte tractor de millora i aplicació de les directrius del Pla director del verd urbà.

JO TAMBÉ VULL
   construir un món millor!

FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM

Webs d'interès